Milena Atanasova

Welcome!

Търговски обекти: гр.Асеновград | ул.Ген.Дандевил 48 | ул. Марица 4
ШОУ РУМ : гр. Асеновград | ул.Марица 9
тел./фах. 0331/ 67678 | GSM: 0899 963088, 0899 963008 | milena_asgr@abv.bg
Поръчките се изпълняват във 7 дневен срок!